ช่องทางการเติมเงิน และชำระค่าบริการ

โปรโมชั่นสำหรับย้ายค่าย แบบเติมเงิน

โปรโมชั่น โทร/นาที DATA/MB SMS/ข้อความ
OPEN Family 0.60 บาท 0.20 บาท 2 บาท

สิทธิ์ที่ 1. เมื่อลูกค้าเปิดใช้งานซิมโอเพ่นหลังจากลูกค้าย้ายค่ายแล้ว จะได้รับ 500 MB ในทันที
สิทธิ์ที่ 2. เมื่อลูกค้าเติมเงินขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไป ภายในวันที่มีการเปิดใช้งานซิมโอเพ่น จะได้รับเงินโบนัส 100 บาท โดยจะได้รับเงินโบนัสภายในวันนั้น
สิทธิ์ที่ 3. เมื่อลูกค้าเติมเงินภายในเดือนที่มีการเปิดใช้งานซิมโอเพ่น โดยสะสมครบ 100 บาทขึ้นไป จะได้รับเงินโบนัส 100 บาท โดยจะได้รับเงินโบนัสในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป


ข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรโมชั่นหลักซิมโอเพ่น แบบเติมเงิน

 • ลูกค้าเปิดใช้งานซิมโอเพ่นจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุ สามารถเปิดใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริง ค่าโทรวินาทีละ 1 สตางค์ ตลอด 24 ชั่วโมงทุกเครือข่าย ส่ง SMS ข้อความละ 2 บาท ค่าอินเทอร์เน็ตเม็กกะไบต์ละ 20 สตางค์ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps
 • อัตราค่าบริการเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรเลขหมายพิเศษ ค่าบริการเสริมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งจะคิดเพิ่มตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรโมชั่นตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเติมเงิน

เติมเงิน (บาท) 10 20 50 100 200 300 500
วันการใช้งาน 30 วัน 50 วัน
 • วันการใช้งานสะสมได้สูงสุด 365 วัน
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเติม
 • มูลค่าการเติมเงินได้ครั้งละ 10,20,50,100,200,300,500 บาท
 • ปัญหาเกี่ยวกับการเติมเงิน กรุณาติดต่อ Call center 02-502-6543
 • กรณีเติมเงินรับโบนัส 2 เท่า สามารถสะสมเงินโบนัสได้สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท

ช่องทางการเติมเงิน และชำระค่าบริการ

บริการจาก Open

ตรวจสอบยอดเงิน
*153# กดโทรออก

เติมเงิน
*900*รหัส PIN16 หลัก# กดโทรออก

OPEN Call Center

ช่องทางการเติมเงิน

ลูกค้าสามารถเติมเงินได้หลายช่องทาง

ช่องทางการเติมเงิน และชำระค่าบริการ

ATM ของธนาคาร / Internet Banking

ช่องทางการเติมเงิน ATM ของธนาคาร / Internet Banking

ผ่านเติมเงินออนไลน์ เริ่มต้นที่10 บาท ได้ที่ ตู้เติมเงินบุญเติม
ผ่านบัตรเติมเงิน เริ่มต้นที่50 บาท ได้ที่ ร้านจำหน่ายมือถือตัวแทน ทั่วประเทศ
เติมเงิน กด *900*รหัสบัตร#