โปรโมชั่นหลักเติมเงิน

โปรโมชั่นหลักเติมเงิน ”ซิมสบาย ใช้ง่าย จ่ายตามจริง”

โปรโมชั่น โทร/นาที DATA/MB SMS/ข้อความ
OPEN Family 0.60 บาท 0.20 บาท 2 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรโมชั่นหลักซิมโอเพ่น แบบเติมเงิน

 • ซิมโอเพ่นราคา 29 บาท จะได้รับค่าโทรฟรี 15 บาท วันใช้งาน 30 วัน สามารถเปิดใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2560
 • อัตราค่าบริการ ค่าโทรวินาทีละ 1 สต. ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกเครือข่าย ส่ง SMS ข้อความละ 2 บาท
  ค่าอินเทอร์เน็ต 20 สต. ต่อ MB. ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps.
 • อัตราค่าบริการเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ,
  ค่าโทรเลขหมายพิเศษ ค่าบริการเสริมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งจะคิดเพิ่มตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับ ช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ
  รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรโมชั่นตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ซิมโอเพ่น/โปรโมชั่นเสริม เติมเงิน

เล่นเน็ตคุ้มค่า เต็มสปีด ไม่ลดความแรง

ค่าบริการ(บาท) ระยะเวลา(วัน) การรับส่งข้อมูล(MB) วิธีการสมัคร หมายเหตุ
39 บ. 1 วัน 500 MB *222*02192# ระยะเวลาสิ้นสุด Promotion เสริม คือ 23.59 น. หลัง
จากได้รับ SMS ยืนยันการใช้งาน
99 บ. 7 วัน 1500 MB *222*02193# ระยะเวลาสิ้นสุด Promotion เสริม คือ 23.59 น. ของวันที่ 7
199 บ. 30 วัน 3000 MB *222*02194# ระยะเวลาสิ้นสุด Promotion เสริม คือ 23.59 น. ของวันที่ 30

ซิมโอเพ่น/โปรโมชั่นเสริม เติมเงิน

โปรโมชั่นเสริมอินเตอร์เน็ต แบบเติมเงิน ราคาประหยัด

ค่าบริการ(บาท) ระยะเวลา(วัน) การรับส่งข้อมูล(MB) วิธีการสมัคร หมายเหตุ
9 บ. 1 วัน 100 MB *222*02288# ระยะเวลาสิ้นสุด Promotion เสริม คือ 23.59 น.
หลังจากได้รับ SMS ยืนยันการใช้งาน
19 บ. 1 วัน 250 MB *222*02289# ระยะเวลาสิ้นสุด Promotion เสริม คือ 23.59 น.
หลังจากได้รับ SMS ยืนยันการใช้งาน
29 บ. 1 วัน 400 MB *222*02290# ระยะเวลาสิ้นสุด Promotion เสริม คือ 23.59 น.
หลังจากได้รับ SMS ยืนยันการใช้งาน

เงื่อนไขแพ็คเกจ สำหรับโปรโมชั่นเสริมอินเตอร์เน็ต แบบเติมเงิน

 • โปรโมชั่นแพ็กเกจเสริมดังกล่าวเฉพาะผู้ใช้บริการซิมโอเพ่นโปรโมชั่นหลักแบบเติมเงินเท่านั้น สมัครใช้บริการตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560 เมื่อสมัครแพ็กเกจเสริม สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
 • ค่าบริการส่วนเกินจะคิดตามโปรโมชั่นหลักซิมโอเพ่นแบบเติมเงิน ค่าโทรวินาทีละ 1 สตางค์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกเครือข่าย ส่ง SMS ข้อความละ 2 บาท ค่าอินเทอร์เน็ตเม็กกะไบต์ละ 20 สตางค์ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรโมชั่นตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า