แพ็คเกจสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่อง i-mobile

แพ็คเกจสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่อง i-moblie

i-mobile i-STYLE 811

i-mobile 811

ฟรีโบนัส เน็ต-โทร

8,000 บาท

(400 บาท / 20 เดือน)


i-mobile i-STYLE 221

i-mobile 221

ฟรีโบนัส เน็ต-โทร

4,000 บาท

(200 บาท / 20 เดือน)


i-mobile i-STYLE 219

i-mobile 219

ฟรีโบนัส เน็ต-โทร

4,000 บาท

(200 บาท / 20 เดือน)


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิดังกล่าวจะได้รับครั้งแรกหลังเปิดใช้งานและเติมเงินตั้งแต่ 100 บาท และรับต่อในวันที่ 1 ของเดือนถัดไปในทุกๆเดือน
  ผู้ใช้บริการต้องเติมเงินสะสมขึ้นต่ำ 100 บาท เพื่อให้ได้รับโบนัส.
 • กรณีใช้งานโบนัสไม่หมดยอดจะไม่สะสม
 • เติมเงินได้รับโบนัส 2 เท่า
 • ระยะเวลาในการรับโบนัส 20 เดือน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ แบ่งการคิดค่าบริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้

 • ส่วนโบนัส

  ค่าโทรนาทีละ 2 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง
  อินเตอร์เน็ต 2 บาท ต่อ MB.
  ส่งข้อความตัวอักษร SMS คิดค่าบริการ 2 บาท/ข้อความ/หมายเลข

 • ตามโปรโมชั่น

  ค่าโทรนาทีละ 1.5 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง
  อินเตอร์เน็ต 1.5 บาท ต่อ MB.
  ส่งข้อความตัวอักษร SMS คิดค่าบริการ 1.5 บาท/ข้อความ/หมายเลข

  ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ call center 02-502-6543
  ช่องทางตรวจสอบยอดคงเหลือ : กด *153#